දේශපාලන

එක රටක් එක නීතියක් වෙනුවෙන් ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකායක්……

එම බළකායේ සභාපතිවරයා ලෙස ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමි පත්කර ඇති අතර එහි ලේකම් ලෙස ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් ජීවන්ති…

වයඹ සහ නැගෙනහිර පළාතේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසක් අමාත්‍ය නාමල්…

තරුණ හා ක්‍රීඩා, සංවර්ධන සම්බන්ධිකරණ හා අධීක්ෂණ අමාත්‍ය සහ ඩිජිටල් තාක්‍ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු…

දේශීය

කලා

විදේශීය

විශේෂාංග

ක්‍රීඩා

සෞඛ්‍ය

ව්‍යාපාරික