දේශපාලන

අගමැතිකමෙන් හා එජාප නායකත්වයෙන් ඉවත් වීමට රනිල්ගේ තීරණයක් ?

එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අගමැති ධුරයෙන් හා පක්ෂ නායකත්වයෙන් ඉවත් වීමට සූදානම් වන බව එම…

මින් ඉදරියට පාරවල් වල මැති ඇමැති නම් සහ පින්තුර බැහැ. පාරේ නම…

පසුගිය කාලය පුරාම අප දුටුවේ රජය මගින් කරන සංවර්ධන වැඩසටහන් වලදී සංවර්ධන කාර්යයටත් වඩා මුදලක් වැය කොට ඒ සඳහා ක්‍රියා…

රාජ්‍ය ආයතන වල ජනාධිපති පින්තුර එපා..ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ…

සියලු රාජ්‍ය ආයතන වල ජනාධිපතිවරයාගේ පින්තූර ඉවත්කරන්නැයි නව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දැනුම් දී ඇති බව වාර්තා…

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ජන්ම දිනයදා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දිවුරුම්…

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රීක සමාජවාදී ජනරජයේ හත්වන විධායක ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේන් තේරී පවත්…

දේශීය

කලා

විදේශීය

විශේෂාංග

ක්‍රීඩා

ව්‍යාපාරික