දේශපාලන

ආණ්ඩුවට විරුද්ධව චන්දය දුන් හේතුව රත්‍රන් ගෙනා මන්ත්‍රී කියයි

තමා අසීරුතාවට පත් වූ විට ජනාධිපතිවරයා හෝ අග්‍රාමාත්‍යවරයා තමන් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සොයා බැලීමක් සිදු නොකළ නිසා මහජන…

මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැති වීම පිළිබඳව නාමල් ගෙන් ප්‍රකාශයක්

මහින්ද රාජපක්ෂ නායකත්වයට සමු දුන්නේ මහාජනතාවත් සමඟ බැවින් නැවත නායකත්වයට පැමිණෙන්නේත් ජනතාවගේ මනාපයෙන් ම පමණක් බව…

දේශීය

අද ඩොලරය ඉහල යයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාත අනුව ඩොලරයේ ගැණුම් මිල රුපියල් 285.61ක් ලෙසත්, ගැණුම් මිල රුපියල්…

කලා

විදේශීය

විශේෂාංග

ක්‍රීඩා

සෞඛ්‍ය

ව්‍යාපාරික