කරාපිටිය රෝහල ලෙඩවෙයි/Health services at the Karapitiya hospital stop Today

513-380x250

කරාපිටිය රෝහල ලෙඩවෙයි/Health services at the Karapitiya hospital stop Today

ගාල්ල – කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ රාජකාරි කටයුතුවලින් ඉවත්වීමට එහි වෛද්‍යවරුන් අද තීරණය කර තිබෙනවා. එම රෝහලේ අධ්‍යක්‍ෂ වෛද්‍ය ෂෙල්ටන් පෙරේරා සඳහන් කළේ රෝහල් භූමියේ ඇති  කසල ඉවත් කරන බවට ගාල්ල මහ නගර සභාව ලිඛිත පොරොන්දුවක් ලබාදෙන තුරු රෝහල් කටයුතුවලින් ඉවත්වීමට අද පෙරවරුවේ  රෝහලේ සේවය කරන වෛද්‍යවරුන් සමග පැවති සාකච්ඡාවදී මෙම තීරණය ගත් බවයි. ඒ අනුව මේ වනවිට කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ හදිසි ප‍්‍රතිකාර පමණක් සිදු කෙරෙන අතර බාහිර රෝගී අංශය ඇතුලූ සෙසු කටයුතු සියල්ලම ඇණහිට තිබෙනවා.

Director of the Karapitiya hospital in Galle, Dr. Shelton Perera says that the health services of the hospital will be stopped today.

 He said this is due to the garbage piled up in the hospital, which the Galle municipal council has failed to remove.

 The director noted that while the daily activities of the hospital have been hampered, the patients are also severely inconvenienced due to this situation