චෝදනාවන්ට හිටපු ජනපති දුන් පිළිතුර.

Mahinda Rajapaksa, former President of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Mahinda Rajapaksa, former President of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

 

තමාටත් තම පවුලේ සාමාජිකයින්ටත් ද්වේෂ සහගතව මඩ ගැසීමේ ව්‍යාපාරයක් අරඹා ඇති බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ඒ මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

සම්පුර්ණ නිවේදනය පහත ලින්ක් එක මගින් පිවිස කියවන්න.

http://static.ow.ly/docs/Statement-Jan-27-2015-SIN_2VdE.pdf