තැපැල් ජන්දය අද සහ හෙට/Uva postal voting ; today and tomorrow.

 

ballot_box

තැපැල් ජන්දය අද සහ හෙට/Uva postal voting ; today and tomorrow.

ඌව පළාත් සභා ජන්ද විමසීමට අදාළව තැපැල් ජන්ද සළකුණු කිරීම අද (04) හා හෙට (05) සිදු කෙරේ.

මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කළේ රාජ්‍ය ආයතන රැසක දී ඌව පළාත් සභා ජන්ද විමසීමට අදාළ තැපැල් ජන්ද විමසීමේ කටයුතු සිදුවන බවයි.

මෙවර ඌව පළාත් සභා ජන්ද විමසීමට අදාළව රාජ්‍ය සේවකයින් 30,657 දෙනෙකු තැපෑලෙන් ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා සිටිති.

19,985 දෙනෙකු බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් සහ 10,672 දෙනෙකු මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් තැපැල් ජන්ද ප්‍රකාශ කිරීමට නියමිතය.

තැපැල් ජන්ද මධ්‍යස්ථාන වල අපේක්ෂකයින්ගේ හෝ තරඟ කරන දේශපාලන පක්ෂ වල ප්‍රචාරක දැන්වීම් ප්‍රකශ කිරීම, අත්පත්‍රිකා බෙදීම ඇතුළු සියලු ප්‍රචාරක කටයුතු සම්පුර්ණයෙන් තහනම් කර ඇති බව මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කළේය.

Uva provincial council postal voting will take place today and tomorrow.

 The Election Secretariat said that government officers who could not cast their postal votes on these two days could do so at district election officers on September 11th.

 Deputy Election Commissioner M. M. Mohammed said that 10 thousand 671 government employees from the Moneragala District and 19 thousand 985 government employees from the Badulla District were eligible for casting postal votes.