ලසත්ත ඝාතනයන් මෙන්න

123`13`13`3` 1231`23`13`13

සන්ඩේ ලීඩර් පුවත්පතේ කර්තෘ ලසන්ත වික‍්‍රමතුංග ඝාතනයට අදාළව සිදු කරන ලද විමර්ශනයේදි අනාවරණය වු සාක්‍ෂිකරුවන්ගේ ප‍්‍රකාශ අනුව අපරාධකරුවන් බවට සැකකරනු ලබන පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකුගේ ඡායාරූපයන් අපරාධ වාර්තා කොට්ඨාසයේ පොලිස් චිත‍්‍ර ශිල්පින් විසින් සාක්‍ෂිකරුවන් පවසන ආකාරයට චිත‍්‍රයට නගා තිබෙනවා.

මෙම පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් නිවරැදි තොරතුරක් දන්නේ නම් පහත සඳහන් දුරකථන අංක වලට දැනුම් දෙන ලෙස පොලීසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටි. 0718591753 /  0718591770 /  0773291500


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *