කොටි වැනසු යාල් දේවී අද සිට යාපනයට/Yal Devi reaches Jaffna from today

Yal Devi reaches Jaffna from today

කොටි වැනසු යාල් දේවී අද සිට යාපනයට/Yal Devi reaches Jaffna from today

දැනට පච්චිලෙයි පලෙයි දක්වා දිවෙන යාල් දේවී දුම්රිය සුබ මොහොතින් ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (13) සිට යාපනය දක්වා ගමන් ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

අලුතින් ඉදිකෙරුණු යාපනය දුම්රිය ස්‌ථානය ද අද ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතින් විවෘත වනු ඇත. එය නවීන විදුලි සංඥා පද්ධතියකින් ද සමන්විත වේ.

උතුර දකුණ යා කරමින් යාපනය දක්වා මෙහි ගමන් මාර්ග පුළුල් කිරීමෙන් යාපනය අර්ධද්වීපයේ වැසියන්ට දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශ කරා ඉතා පහසුවෙන් ගමන් කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය මේ වන විට පලෙයි දක්‌වා සිදු වන අතර වව්නියාව දක්‌වා පමණක්‌ ධාවනය වූ දුම්රිය යුද්ධය නිමවීමෙන් අනතුරු ව තාණ්‌ඩිකුලම, ඕමන්ත, කිලිනොච්චිය දක්‌වා ධාවනය කරවීමට රජයට හැකි විය.

උතුර දුම්රිය මාර්ගය තැනීම ඉන්දීය ‘ඉර්කෝන්’ සමාගම විසින් සිදු කරනු ලබන අතර ඉදිරියේදී කන්කසන්තුරය දක්‌වා ම මෙම දුම්රිය ධාවනය කරවීම රජයේ අරමුණ වේ.

ප්‍රවාහන අමාත්‍ය කුමාර වෙල්ගම මහතා ඇතුළු දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් මේ කාර්යය සිදු කිරීමට නියමිතය.

Yal Devi, which is currently running between Colombo and Palai, will be extended to Jaffna from today (13) under the patronage of President Mahinda Rajapaksa.

Meanwhile, the Jaffna Railway Station will be unveiled by the President. The Jaffna railway station will feature many modern facilities including novel communication electronic signal system.

The four crossing stations between Palai and Jaffna located in Kodikamam, Chavakachcheri  and  Navatkuli will be also opened by the President.

Perhaps it is the culmination of development programs related to road and rail transport, infrastructure and connectivity between the North and South.

Previously the government was succeeded to restore a section of the lines of railway from Vavunia to Palai after the end of war.

The India Railway Construction International (IRCON), an Indian railway subsidiary, has now completed the restoration of the railway lines from Palai to Jaffna and the government will be run the train from Jaffna to Kankasanthurai soon.

Minister of Transportation Kumara Welgama, officials of railway department and government officials will be participated to this event.