බාලා තම්පෝ අභාවප‍්‍රාප්ත වෙයි/ Bala Tampoe, passed away

 

454959589596525

ලංකා වෙළඳ, කාර්මික හා පොදු කම්කරු සංගමයේ නායක බාලා තම්පෝ මහතා අද පස්වරුවේ කොළඹ පිහිටි පෞද්ගලික රෝහලකදී (92) අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.

General Secretary of the Ceylon Mercantile, Industrial & General Workers Union & trade unionist, Bala Tampoe, passed away at the age of 92.