රිමාන්ඩ් කළ ඇමැති කෙහෙළිය බන්ධානාගාර රෝහලට

රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා බන්ධනාගාර රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති බව වාර්තා වනවා.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *