ජනපතිට පුලුවන්ද? බැරිද? තින්දුව ලැබෙයි/SC determination on third term handed over.

564757575757

තමන්ට තුන්වැනි වරටත් ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට හැකිදැයි ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා කළ විමසුම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය ජනාධිපතිවරයා වෙත දන්වා යවා තිබෙනවා.අගවිනිසුරුවරයා ප‍්‍රමුඛ දස පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල ඒ පිළිබඳ සිය තීරණය ජනාධිපතිවරයා වෙත  දැනුම් දී ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ. ඒ පිළිබඳ ගන්නා ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ අද (11) දවසේ කෙරෙන සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව ප්‍රසිද්ධියට පත්කරන බව වාර්ථා වේ.

තමාට තෙවරක් ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්වීමට හැකියාවක් නොමැති බවට ඇතැමුන් විසින් කරන ප්‍රකාශ හේතුවෙන් ඒ පිළිබඳ ජනාධිපතිවරයා විසින් පසුගියදා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසන ලදී.

Supreme Court determination on incumbent President’s third term has been delivered to Temple Trees a short while ago, the President’s spokesman said. Action will be made public later today.