මුජිබුර් රහුමාන් රෝහල්ගත කෙරේ

කොළඹ පැවති සමගි ජන බලවේගයේ විරෝධතාවයට එක්වූ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මුජිබුර් රහුමාන් ප්‍රතිකාර සඳහා කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කර තිබේ.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *