නව මුදල් ඇමති ලෙස අගමැති දිවුරුම් දෙයි

අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා මීට සුළු මොහෙතෙකට පෙර නව මුදල් , ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති ඇමැති ලෙස ජනාධිපති ඉදිරියේ දිව්රුම් දී ඇත.
විවිධ අමාත්‍යංශයන්හි ඇමැති ධුර දැරුවද ඔහු මුදල් ඇමැති ධුරය බාර ගනුයේ ප‍්‍රථම වතාවටය.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *