විමල් අදත් FCID එකේ

ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු  මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය හමුවට පැමිණ තිබේ.

පසුගිය රජය සමයේදී නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යංශයේ සිදුවූ බව කියන අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් ඒ මහතාගෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීමට ඉකුත් 14 වැනිදා ද ඔහුව පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය හමුවට කැඳවා තිබුණි.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *