භික්ෂූන් වහන්සේලා ඇප මත නිදහස්.

law courts

හෝමාගම අධිකරණය ඉදිරිපිට කලහ කළ බවට රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත කර සිටි භික්ෂූන් වහන්සේලා හය නමක් සහ තවත් පස් දෙනෙක් අද (01) ඇප මත මුදා හැරුණා. ඒ එක් අයෙකුට රු ලක්ෂ 5 බැගින් වූ ශරීර ඇප මතයි.

කෙසේ වෙතත් රිමාන්ඩ් භාරයේ සිටි අනෙක් හිමිවරුන් පස් දෙනා තවමත් රිමාන්ඩි බන්ධනාගාරගත කර තිබෙන බවයි අප වාර්තාකරු පැවසුවේ.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *