රට පුරා විදුලිය නෑ.හේතුව දන්නේ නෑ.මණ්ඩලේ.

ceylon-electricity-board(2)

දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසක විදුලිය බිඳ වැටී ඇති බව වාර්තා වනවා.

වැඩිදුර තොරතුරු මෙතෙක් සොයාගෙන නොමැති බවයි විදුලිබල මණ්ඩලයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *