නව යුද හමුදාපති ලෙස මේජර් ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා පත්වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ නව යුද හමුදපතිවරයා ලෙස ලුතිනන් ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ජනපතිවරයා විසින් පත්කොට තිබෙනවා. ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ 23 වැනි හමුදාපතිවරයායි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.