පොහොට්ටුවේ ජනපති අපේක්ෂකයා ලෙස ගෝඨාභය පත් කෙරේ…රට පුරා රතින්ඥ හඬ ඇසේ..

මීට සුළු මොහොතකට පෙර ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනපති අපේක්ෂකයා ලෙස ගෝඨාභය රාජපක්ෂමහතාගේ නම මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් නිවේදනය කරනු ලැබීය.
ඒ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මහා සමුළුවේදී. ඒ සමගම රටපුරා රතින්ඥ හඬ නැගුණ බවද දන ගන්නට ලැබෙනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.