අඛණ්ඩව සිව් වැනි වරටත් රුසිරු ද සිල්වා කළුතර ක්‍රිකට් විනිසුරු සභාපති ධුරයට

කළුතර දිස්ත්‍රික් ක්‍රිකට් විනිසුරුවන්ගේ සංගමයේ 29 වැනි මහා සභා රැස්වීම පසුගිය දා පැනොරාමා හෝටලයේදී පැවැත්වුණා. එහිදී සිදු වූ නිලවරණයෙන් එහි සභාපතිත්වය ට නිතරගයෙන් තේරී පත් වුනේ රුසිරු ද සිල්වා මහතා.

ඒ අඛණ්ඩව සිව් වැනි වතාවට වීම විශේෂත්වයක්. රුසිරු ද සිල්වා මහතා විනිසුරුවරයෙක් මෙන්ම ජේෂ්ට බැංකු නිලධාරියෙක්ද වනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.