10 කින් වැඩි කරන බව කියු පාන් ගෙඩියක් අද රෑ සිට රුපියල් 05 කින් ඉහළට

අද(17) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට ග්‍රෑම් 450 ක් වු පාන් රාත්තලක මිල රුපියල් 5කින් ඉහළ දමා ඇතැයි බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

මීට පෙර ඔවුන් සඳහන් කළේ පාන් මිල රුපියල් 10කින් ඉහල දමන බවයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.