ඩෙංගු රෝගයේ මුලික ලක්ෂණ හඳුනා ගන්න

අධික වැසි සමය නිමාවීමත් සමග ඩෙංගු රෝගය සීග්‍රයෙන් හිස ඔසවමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ කාලයේ ප්‍රවේසම් වීම ඉතා වැදගත්. විශේෂයෙන්ම ඔබේ දරුවා පිළිබඳව වඩාත් අවධානයෙන් සිටීම වැදගත්.

ඩෙංගු රෝගය වැළඳීමට පෙර වලක්වා ගැනීම බෙහෙවින්ම වැදගත්. ඒ සඳහා ඔබේ පරිසරය පවිත්‍රව තබා ගැනීම වඩාත් වැදගත් වනවා.

මේ ඩෙංගු රෝගයේ මුලික ලක්ෂණ ගැන කියවෙන වීඩියෝවක්.

Leave A Reply

Your email address will not be published.