සහරාන්ගේ රහසිගත සාකච්ඡාවක් එළියට.. Video

ජාතික තවුහිද් ජමාත් සංවිධානයේ නායක සහරාන් හෂීම් පැවැත්වූ රහසිගත සාකච්ඡාවක දර්ශන අපට ලැබී ඇත.

මෙහි දෙබස්වලට සවන් දීමේදී පෙනී යන්නේ, සහරාන් සිදුකළ දේශන සම්බන්ධයෙන් උද්ගත වූ මතභේදයක් මුල්කරගෙන අදාළ සාකච්ඡාව පවත්වා ඇති බවයි.

ජාතික තවුහිද් ජමාත් සංවිධානයේ නායක සහරාන් හෂීම් සිදුකළ දේශන හේතුවෙන් එම සංවිධානය තුළ මතභේදාත්මක තත්ත්වයක් හට ගැනුණු අතර ඒ පිළිබඳව ඔවුන් සාකච්ඡා කර ඇත.

අදාළ සාකච්ඡාවට සහභාගී වූ පුද්ගලයින් ප්‍රථමයෙන් සිදුකරන්නේ තමන් කවුරුන්ද යන්න හඳුන්වාදීමයි.

එහිදී එම පිරිස තම තමන් නමින් හඳුන්වා දෙයි.

ලාෆීර්, කලීල්, සහරාන්… ලෙස ඔවුන් තමන්ව හඳුන්වා දෙයි.

මෙහිදී එක් සාමාජිකයෙක් සහරාන් හෂීම්ගේ ඉගැන්වීම් විවේචනය කරනු ලබන ආකාරයද දැකගත හැකිය.

ඊට සහරාන් හෂීම් ද තම මතය ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.

මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වූ පිරිස් සහරාන් හෂීම්ගේ ත්‍රස්ත ක්‍රියාවන්ට සම්බන්ධ වූ පුද්ගලයින්ද?

source – Ada derana

Leave A Reply

Your email address will not be published.