ගුවන් හමුදාවේ නිල සුනඛයා ගේ අපුරු සෙල්ලම් මෙන්න

දුම්රිය ස්ථානයක රාජකාරි කරමින් සිටි ගුවන් හමුදා සෙබළුන් දෙදෙනෙකු සමග සිටි නිල සුනඛයෙකු නිදහසේ සෙල්ලම් කරනා ආකාරය ඇතුලත් වීඩියෝ පටයක් අද අන්තර්ජාලය තුල සංසරණය වෙනවා.

මේ ටී.වී. දෙරණ එය ප්‍රචාරය කල අකාරය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.