ජනපති හදිසියේ කැබිනට් මණ්ඩලය කැඳවයි

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් හදිසි කැබිනට් රැස්වීමක් කැඳවා ඇති බව දන ගන්නට ලැබෙනවා.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී අද(07) සවස 7.30 පමණ මෙම රැස්වීමට සුදානම් කර ඇති බව වෙත වාර්තා විය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.