ෆොන්සේකාට මුළු පොලිසියම සහ හමුදාවම බෑ කියයි.. නීතිය හා සාමය ඇමතිකම ෆොන්සේකාට නොදේ

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සරත් ෆොන්සේකා මහතාට නීතිය හා සාමය ඇමති ධූරය ලබා දෙන ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් ගණනාවක් ලිඛිතව ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටීමට කටයුතු කර ඇතැයි වාර්තා පලව ඇත.

කෙසේ වෙතත් ජනාධිපතිවරයාට සමීප ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ කිසිසේත්ම සරත් ෆොන්සේකා මහතාට එම ඇමති ධූරය ලබා නොදෙනු ඇති බවයි.

ඊට හේතුව වී ඇත්තේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ නිලධාරීන් විසින් සරත් ෆොන්සේකා මහතා යටතේ වැඩ කිරීමට දැඩි අකමැත්තක් සහ විරෝධය පලකර සිටීමයි.

එමෙන්ම ආරක්ෂක හමුදාවන්ට ද ඉහළම නිලධාරීන් සරත් ෆොන්සේකා මහතා සමග ආරක්ෂක කවුන්සලයේ අසුන් ගැනීමට අකැමැති බව සඳහන් කර ඇත.

මේ හේතූන් මත ජනාධිපතිවරයා කිසිසේත්ම සරත් ෆොන්සේකා මහතාට නීතිය හා සාමය ඇමති ධූරය ලබා නොදෙනු ඇති බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග සනාථ කර සිටී.

lankacnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.