ඉස්ලාම් අන්තවාදයේ තිත්ත කතාව – නෙත් නිපදවූ වාර්තා වැඩසටහන මෙන්න

මෙරට දේශපාලකයන් විසින් පෝෂණය කළ ඉස්ලාම් අන්තවාදයේ පුපුරා යෑම පසුගියදා එල්ල වූ පාස්කු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් සිදුවුනා.

ඒ පිළිබඳවත් මෙරට ඉස්ලාම් අන්තවාදය වර්ධනය වූ හැටි පෙන්වා දෙමින් Neth FM විසින් සුවිශේෂි වාර්තා වැඩසටහනක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා.

සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුම නැරඹිය යුතු එම වීඩියෝව පහතින්,

Leave A Reply

Your email address will not be published.