එන්නත් දෙකම ගත් පිරිස මිලියන 11 ඉක්මවයි

මෙරට කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණ වැඩසටහන යටතේ මේ දක්වා එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබාගෙන ඇති පිරිස මිලියන 11 ඉක්මවා තිබේ.

වසංගත රෝග විද්‍යා අංශ වාර්තාවට අනුව එම පිරිස 11,054,101ක් ලෙස දැක්වේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.