අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉතාලිය බලා පිටත්වෙයි

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා අද අලුයම ඉතාලිය බලා පිටත්ව ගියා.

ඒ, යුරෝපයේ පැරණිම අධ්‍යයන ආයතනයක් වන බොලොඤ්ඤා විශ්වවිද්‍යාලයේ පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණයේ ආරම්භක සැසියේ ප්‍රධාන දේශනය සිදුකිරීම සදහායි. එම උත්සවයෙන් පසු අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉතාලියෙන් පිටත්වීමට නියමිත බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

මෙම සංචාරය සදහා විදේශ අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් ද එක් වුණා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.