සීනි සහ සහල් සඳහා පාලන මිලක් ?

හෙට (02) සිට සීනි සහ සහල් සඳහා පාලන මිලක් හඳුන්වාදීමට රජය කටයුතු කිරීමට ඉඩ ඇතැයි වාර්තා වෙනවා.

අද දහවල් පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා ඒ බව ප්‍රකාශ කළේය.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.