කන්න නැතුව ඉවසුවත් බොන්න නැතුව තවත් ඉවසන්න බෑ.. මත්පැන් හලක් බිද ලක්‍ෂ 05ක අරක්කු හොරා ගනී..

නොර්වුඩ් පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අයත් පුලියාවත්ත ප්‍රදේශයේ මත්පැන් සලක් කඩා එම මත්පැන් සැලේ තිබු දේශිය සහ විදේශිය අනුමත මත්පැන් බෝතල් විශාල ප්‍රමාණයක් සොරාගෙන ගොස් ඇති බව නොර්වුඩ් පොලිසිය පැවසිය.

(03) දින අලුයම 1 ට පමණ එම මත්පැන්සැලේ ඉදිරිපස දොරගුළු කඩා ඇතුළු වු පිරිසක් මත්පැන් බෝතල් තොගය රැගෙන ගොස් ඇති බව පොලිසිය පැවසුවේය.

එම මත්පැන් සැලේ රාක්ක වල සහ ගබඩා කර තිබු දෙශිය සහ විදේශිය රටවල් වල නිෂ්පාදනය කරන ලද මත්පැන් බෝතල් මෙසේ සොරාගෙන ඇත.

සොරාගෙන ගොස් ඇති මත්පැන් බෝතල් තොගයේ වටිනාකම රු ලක්ෂ පහක් වන බවට දැනට තක්සේරු කර ඇත.

සොරාකම් සම්බන්ධයෙන් නොර්වුඩ් පොලිසිය පරික්ෂණ පවත්වයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.