රුසියානු ජනපතිටත් කොරෝනා නිසා ගැටලුවක්!

මොස්කව්හි පිහිටි රුසියාවේ නව කොරෝනා ආසාදිතයන්ට ප්‍රතිකාර කරනු ලබන රෝහලේ ප්‍රධාන වෛද්‍යවරයාට නව කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බවට රුසියානු මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. එම රෝහලට රුසියානු ජනාධිපතිවරයා ද පසුගිය සතියක නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට ගොස් තිබුණා.

ඩෙනිස් ප්‍රොට්සෙන්කෝ නම් වෛද්‍යවරයා මොස්කව්හි පිහිටි වසංගත රෝග පිළිබඳව රෝහලේ ප්‍රධානියා ලෙස ද කටයුතු කර තිබුණි. පුටින් ජනාධිපතිවරයා රෝහලේ සංචාරය කරන අතර ඔහු සමග අතට අත දෙමින් කතා කර තිබූ බව ද සඳහන් වේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.