දිනක් තුල වාර්තා වූ වැඩිම කොරෝනා රෝගීන් අද වාර්තා වේ ..අද වන විට මුළු රෝගීන් ගණන 143 ක්

අද (31) දිනයේ මේ වන විට කොරෝනා වෛරසය වැළදුණු රෝගීන් 21 දෙනෙක් සොයා ගෙන ඇති බව වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන මුළු කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 143ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.තිබෙනවා.

මෙතෙක් දිනක් තුල වාර්තා වූ වැඩිම රෝගීන් වාර්තා වුණේ අද දිනයේදී.

Leave A Reply

Your email address will not be published.