නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ ට බැන වැදුණු කාන්තාව අත්අඩංගුවට ගන්න රහස් පොලිසියෙන් නියෝග

නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතාට විරුද්ධව චෝදනා කරමින් අන්තර්ජාලයට වීඩීයෝවක් මුදාහැරි කාන්තාව සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිලි කර තිබේ.

එම පැමිණිල්ල අනුව ඇයව අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන බවත් එම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දැනුම් දී ඇත.

නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාට දැඩි ලෙස චෝදනා කරමින් ඇය පසුගියදා අන්තර්ජාලය වෙත වීඩියෝවක්ද එක් කර තිබුණේ ඉතාලිය සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය ප්‍රකාශ සිදු කළේ යැයි කියමිනි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.