ලංකාවේ 100 වන කොරෝනා ආසාදිතයා වාර්තා වෙයි!

ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් 19 ආසාදනය වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 100ක් දක්වා වර්ධනයවී තිබේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ ආසාදනය වූ 2ක් සුවවූ බවයි.

සැක සහිත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 229ක් දක්වා වර්ධනයවී තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.