අද විශේෂ ඩෙංගු මර්දන දිනයක්

විශේෂ ඩෙංගු මර්දන දිනයක් ලෙස අද දිනය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. ඩෙංගු අධිවසංගත තත්ත්වයක් ඇතිවීමේ අවදානම සැලකිල්ලට ගෙන මෙසේ නම් කොට තිබෙනවා. 2022 ජනවාරි මාසයේ සිට මේ දක්වා කාලය තුළ වාර්තා වී ඇති ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 43,000 කට අධිකයි.

ජූලි මායේ මුල් දින 21 තුළදී පමණක් ඩෙංගු රෝගීන් 8,000 ක් වාර්තා වී ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙන්නේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.