SLIIT හි ‘ගුරු විරු’ ගුරු පුහුණු වැඩසටහන හරහා ගුරුවරුන්ට සිය වෘත්තීය ගුණාත්මක භාවය ඉහළ නැංවීමට ශක්තිය ලබා දෙයි

SLIIT හි තවත් එක් සමාජ සත්කාරක ව්‍යාපෘතියක් වන ‘ගුරු විරු‘ ගුරු පුහුණු වැඩසටහන හරහා ගුරුවරුන්ට ඔවුන්ගේ වෘත්තීයභාවය පිළිබඳ ප්‍රමිතිය ඉහළ නංවාලීමට අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙයි.

පාසල් පද්ධතියේ සේවය කරන ගුරුවරුන් ඵලදායි ගුරු කුසලතා සහිතව ඉදිරියට යාම සඳහා ඔවුන්ගේ දැනුකුසලතා සහ ආකල්ප වැඩිදියුණු කිරීමඔවුන්ගේ ඉගෙනුම් ඉගැන්වීමේ කුසලතා ඉහළ නැංවීම සහ 21වැනි සියවසේ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතාවලට සරිලන පරිදි ඔවුන්ගේ ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියේ ඵලදායිතාව වැඩිදියුණු කිරීම මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ.

මේ වන විට අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ වෘත්තිකයන් 2000කට වැඩි පිරිසක් රට පුරා පැවති සැසි නවයකට සහභාගි වී ඇතමෙය 2021 වසරේදී ආරම්භ කරනු ලැබූ අතර පැවැති වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් එම පුහුණු සැසි මාර්ගගතව (Online)පැවැත්වීමට හා ඒ හරහා පුද්ගල පුහුණුව දක්වා ප්‍රගතියක් අත්කරගෙ තිබේමෙම සියලුම වැඩසටහන් SLIIT ආයතනය මගින් නොමිලේ පවත්වනු ලැබේ.

පොල්ගොල්ල මහවැලි ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයවේයන්ගොඩ සියනෑ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨය,කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශ ගුරුවරුන් සහ SLIITහි පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා අධ්‍යයන සිසුන්,කටුගස්තොට දොරනෑගම මහා විද්‍යාලය,මීරිගම හාපිටිගම් ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨය සහ මීගමුව සඳලංකාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය මේ දක්වා SLIITහි ‘ගුරු විරුගුරු පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වනු ලැබූ ආයතන වේ.

SLIITහි ‘ගුරු විරුගුරු පුහුණු වැඩසටහන මගින් ගුරුවරුන්හට ඔවුන්ගේ ඉගැන්වීමේ කුසලතා සහ අනෙකුත් හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීමට අදාළ මාතෘකා පිළිබඳව පුහුණු කරනු ලැබේ.ඔවුන් සඳහා මේ දක්වා පවත්වනු ලැබූ පුහුණු සැසි වන්නේ ක්‍රියාකාරී පර්යේෂණ,පාඩම් සැලසුම් කිරීම හා සංඛ්‍යාන කුසලතා සහ ත්ත විශ්ලේෂණය වැඩි දියුණු කිරී පිළිබඳ සැසි යආවරණය කර ඇති අනෙකුත් ක්ෂේත්‍ අතරට පන්ති කාමරයට නව ප්‍රවේශයක්,අධ්‍යාපනික නීතිය සහ මූලික අයිතිවාසිකම් සහ ඵලදායී ලෙස මාර්ගගත ඉගැන්වීමේ ක්‍රම යොදාගැනී ආදිය ඇතුළත් වේ.SLIIT ආයතනයට එම පුහුණුවන ගුරුවරුන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව සැසි පවත්වන ආයතන සහ ඊට අවශ්‍ය ගුරුවරුන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට හැකියාව ඇත.

SLIITහි පළපුරුදු කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් විසින් මෙම පුහුණු සැසි මෙහෙයවනු ලබන අතරඔවුන් සිය විෂය ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳව සුවිශේෂී දැනුමක් ඇති අයවලුන් වේ. SLIITහි මානව ශාස්ත්‍ර විද්‍යා පීඨයේ හා අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය විරාජිත් ගමගේ මහතා මෙම වැඩසටහන පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් මෙසේ පැවසීය.”ගුරු විරු වැඩසටහනේ අරමුණ වන්නේ සමාජ සත්කාරක වැඩපිළිවෙලක් තුළින් වෘත්තිකයන් විබල ගැන්වීම සහ දැනුමකුසලතාආකල්ප සහ වෘත්තීය සංවර්ධනය තුළින් ඔවුන්ගේ හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීමය.21 වැනි සියවසේ පාසල් හා පන්ති කාමරය සමඟ ගැළපෙන පරිදි ගුරුවරුන්ගේ දැනුමකුසලතා සහ ආකල්ප වර්ධනය කිරීම ත්‍යවශ්‍ දෙයක්එම අවශ්‍යතාවය පවතින්නේ අපගේ දරුවන් 21වැනි සියවස නියෝජනය කරන නිසාඅද වන විට අපි සැසි නවයක් සාර්ථකව නිම කර තිබෙනවාගුරු විරු වැඩසටහන හරහා ගුරුවරුන් අපගේ විශේෂඥ දැනුම හා විෂය විශේෂඥතාවයන්ගෙන් ප්‍රයෝජන ලබනු ති බවට හා රට පුරා සිටින දරුවන් දිරිගැන්වීම සඳහා පූර්ණ සූදානමකින් හා විශ්වාසයක් ඇතිව කටයුතු කරනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරනවා.”

 

ගුරු විරු වැඩසටහනේ ඉදිරි සැලසු වන්නේ මහියංගනයගාල්ලගිරිඋල්ල වැනි ප්‍රදේශවල පුහුණු වැඩසටහන් ව්‍යාප්ත කිරීමයිමීට අමතරව ‘ගුරු විරු‘ වැඩසටහනේ අරමුණ වන්නේ ගුරුවරුන්ගේ ඉල්ලී පරිදි ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ 19 පුරාම සිය පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීමයගුරුවරුන්ගේ ඉල්ලීම් අනුව මේ වන විට ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ තුනක එම ඉල්ලීම් ඉටු කරමින් වැඩසටහන් පහක් සාර්ථකව පවත්වා ඇත.

SLIIT ආයතනය ගුරුවරුන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා ඉතා ඕනෑකමින් කැපවී ක්‍රියා කරන අතර රට පුරා සිටින ගුරුවරුන් සහ ගුරු වෘත්තියක් අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයින් හට ප්‍රතිලාභ සලසා දීම සඳහා ජාතික සේවාවක් ලෙස ‘ගුරු විරු‘ වැඩසටහන් අඛණ්ඩව පැවැත්වීමට අරමුණු කර ඇත.

ගුරු විරු‘ පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීමට කැමති අධ්‍යාපන කලාපආයතන සහ පාසල්වලට ඒ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු  076 3638 200 අංකයෙන් තිරංජය මීගස්දෙණිය අමතා ලබා ගත හැකිය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.