අලුත් ගෑස් සැපයුම්කරු ගැන ලිට්‍රෝ මෙසේ කියයි

ලිට්‍රෝ සමාගමට ගෑස් සපයන තාවකාලික සැපයුම්කරුවෙකු ලෙස ඕමාන් ට්‍රේඩිං සමාගම සමග ගිවිසුම්ගතවීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. ඒ, මීට පෙර අමාත්‍යාංශ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව නම් කරන ලද සියාම් ට්‍රේඩිං සමාගමේ කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කරමින්. මෙරටට ගෑස් සැපයීම සදහා සැපයුම්කරුවන් ලෙස සමාගම් 3 ක් මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර තිබුණා.

ඒ, සියාම් ට්‍රේඩිං, ඕමාන් ට්‍රේඩිං සහ බී බී එනර්ජි ලිමිටඩ් යන සමාගම් තුනයි. එම සමාගම් අතරින් සියාම් ට්‍රේඩිං සමාගම ගෑස් මෙට්ට්‍රික් ටොන් එකක් සදහා නෞකා ගාස්තු ලෙස අය කරන මුදල වශයෙන් දක්වා තිබුණේ අමෙරිකානු ඩොලර් 96 ක්. ඕමාන් ට්‍රේඩිං සමාගම ගෑස් මෙට්ට්‍රික් ටොන් එකක් සැපයීම සදහා ඉල්ලා තිබූ මුදල අමෙරිකානු ඩොලර් 129 ක්. ඒ අනුව ඉදිරිපත් කළ මිල ගණන් අඩුවීම හේතුවෙන් ගෑස් සැපයුම්කරු ලෙස සියාම් ටේඩිං සමාගම නම් කිරීමට අමාත්‍යාංශ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව මීට පෙර කටයුතු කළා.

ඒ අනුව ගෑස් සැපයුම ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 30 ක ණයවර ලිපි නිකුත් කරන ලෙස සියාම් සමාගම ඉල්ලීමක් කර තිබූ බවයි ලිට්‍රෝ සමාගම පවසන්නේ. කෙසේවෙතත් මේ මොහොතේ එවැනි මුදලක් සදහා ණයවර ලිපි නිකුත් කිරීමට හැකියාවක් නොමැතිවීම හේතුවෙන් සියාම් සමාගම වෙනුවට ඕමාන් ට්‍රේඩිං සමාගම ගෑස් සැපයුම්කරු ලෙස තෝරා ගැනීමට පියවර ගෙන ඇති බව ලිට්‍රෝ සමාගම වැඩිදුරටත් සදහන් කළා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.