දුමින්ද සිල්වාට ලබාදී තිබු ජනාධිපති සමාව අත්හිටුවයි

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හා ජාතික නිවාස අධිකාරියේ සභාපති දුමින්ද සිල්වා හට ලබා දී තිබූ ජනාධිපති සමාව අත්හිටුවීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කරයි.
පා.ම. හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර හා ඇගේ මව විසින් සිදුකල මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් විභාගයට ගැනීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් මෙම නියෝගය ලබා දී තිබෙනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.