කෝලි වෙනුවට ශර්මා ඉන්දීය නායකත්වයට

ඉන්දීය එක්දින ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙස රෝහිත් ශර්මා පත්කර තිබෙනවා. ඒ, මෙතෙක් ඉන්දීය එක්දින ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙස කටයුතු කළ විරාත් කෝලි වෙනුවටයි.

ඒ අනුව එළඹෙන දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරයේදී ඉන්දීය කණ්ඩායම මෙහෙයවීම රෝහිත් ශර්මාට පැවරෙන පළමු වගකීම වනු ඇති. ඉන්දීය විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන්නේද රෝහිත් ශර්මායි

Leave A Reply

Your email address will not be published.