රාජකීය – ශාන්ත තෝමස් මහ ක්‍රිකට් තරඟය මේ මස අගදී

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන වාර්ෂික මහ ක්‍රිකට් තරඟය ඔක්තෝබර් 28, 29 සහ 30 දෙදින තුළ පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

කොළඹ SSC පිටියේදී මෙම 142 වන “නිල් මහ සටන”පැවැත්වෙන බව තරඟ සංවිධායක කමිටුව සඳහන් කරනවා.

මෙවර “නිල් මහ සටන” ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වයෙන් තොරව පැවැත්වෙන බව ද ඔවුන් පවසනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.