තවත් කැබිනට් සංශෝධනයක්

ලබන ඔක්තෝම්බර් මස 15 වෙනිදා වන විට රට සම්පුර්ණයෙන්ම විවෘත කිරීමට රජයේ අවදානය යොමු වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ . රට සම්පුර්ණයෙන්ම විවෘත කිරීමත් සමගම කැබිනට් මණ්ඩලයේ ද වෙනස්කම් සිදුකිරීමට නියමිතව ඇති බව සඳහන් වනවා.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙම කැබිනට් සංශෝධනයට මුලින් කැමැත්තක් දක්වා නැහැ. නමුත් මේ වන විට අගමැතිවරයා ද එම සංශෝධනයට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කර ඇති බවත් වාර්තා වනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.