ජනපති නිල සංචාරයක් සඳහා හෙට ඇමරිකාවට.. ජනපති බිරිඳ යන්නේ පෞද්ගලික වියදමින්

ජනාධිපති ගෝටාභය රාජපක්ෂ මහතා හෙට පෙරවරුවේ නිල සංචාරයක් සඳහා ඇමෙරිකාව බලා පිටත් වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයා සමග ඔහුගේ භාර්යාවද මේ සංචාරයට එක්වීමට නියමිතයි.

නමුත් ඇය තමන්ගේ පෞද්ගලික වියදමින් මෙම සංචාරයට එකතු වන බවයි වාර්තා වන්නේ. ඇය මේ ගමනට එකතු වන්නේ තමන්ගේ පුතාගේ, ලේලියගේ සහ අලුත් මුණුපුරා ගේ සුව දුක් බැලීමටයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.