ජනපති අද රෑ ජාතිය අමතයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද (20) ජාතිය අමතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකිරීමට නියමිත ය.

ජනාධිපතිවරයා අදාළ ප්‍රකාශය අද රාත්‍රි 8.30ට සිදුකිරීමට නියමිත බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.