අද කොරෝනා පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට

පාර්ලිමේන්තුව අද පෙරවරුවේ රැස් වන අතර කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම සතියේ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් අද දිනයට පමණක් සීමා කිරීමට ඊයේ පැවති පක්‍ෂ නායක රැස්වීමේදී තීරණය කෙරුණා.

රෝනා වෛරස තාවකාලික විධිවිධාන පනත් කෙටුම්පත අද දිනයේදී විවාදයට ගෙන සම්මත කර ගැනීමට නියමිතව තිබෙනවා.

පාර්ලිමේන්තුව පෙරවරු 10 ට රැස්වන අතර පෙරවරු 11 දක්වා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වාචික පිළිතුරු අපේක්‍ෂා කරන ප්‍රශ්න සදහා වෙන්කර තිබෙනවා. අද පස්වරුවේ තවත් පනත් කෙටුම්පත් කිහිපයක් පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට ගැනීමට නියමිතයි. අනතුරුව ලබන සැප්තැම්බර් මස 6 වනදා දක්වා පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබීමට ඊයේ පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තීරණය කෙරුණා.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.