අවුරුදු 18 ත් 30 ත් අතර පුද්ගලයින් ඔක්තොම්බරයේදී එන්නත්කරණයට

අවුරුදු 18 ත් 30 ත් අතර වයස් සීමාවල පසුවන පුද්ගලයින් සදහා කොරෝනා මර්දන එන්නත ලබාදීම ඔක්තෝම්බර් මාසයේ සිට ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

මේ වනවිට වයස අවුරුදු 30 ට වැඩි අයගේ එන්නත්කරණය සාර්ථක ලෙස සිදු කරනවා.

දැනට මෙරට පුද්ගලයින් 11,879,000 කට අධික පිරිසකට කොරෝනා මර්දන එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබාදී තිබෙන අතර ඉන් දෙවන මාත්‍රාව ලබාදී ඇති පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 46,266 ක්.

වයස අවුරුදු 30ට වැඩි පුද්ගලයින් සියලු දෙනාට සැප්තැම්බර් මස අග වනවිට එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබාදී අවසන් කිරීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.