අද අලුත් වුණ කැබිනට් ඇමතිවරු

අද පෙරවරුවේ කැබිනට් ආමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සංශෝධනයක් සිදුකෙරුණා. එහිදී අමාත්‍යවරුන් කිහිපදෙනෙක් දැරූ අමාත්‍යංශ මාරුකිරීමක් සිදු කොට තිබෙනවා.

ඒ පහත අයුරින්

මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් – විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය
ඩලස් අලහප්පෙරුම – ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය
දිනේෂ් ගුණවර්ධන – අධ්‍යාපන අමාත්‍ය
කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල – සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය
පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි – ප්‍රවාහන අමාත්‍ය
ගාමිණි ලොකුගේ – විදුලිබල අමාත්‍ය

මිට අමතරව නාමල් රාජපක්ෂ තරුණ කටයුතු හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යධුරයට අමතරව සංවර්ධන සම්බන්ධිකරණ අධීක්ෂණ අමාත්‍ය ලෙස දිවුරුම් දී ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.