අද කැබිනට් සංශෝධනයක්ද ? වෙනස් වීමට නියමිත අමාත්‍යංශ ගැන ඉඟියක්

සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපන, ජනමාධ්‍ය, විදේශ කටයුතු යන අමාත්‍යංශයන්හි වෙනසක්

අද හෝ ලබන 19 වැනිදා කැබිනට් සංශෝධනයක් සිදුවනු ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා.

මෙහිදී සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපන, ජනමාධ්‍ය, විදේශ කටයුතු යන අමාත්‍යංශයන්හි වෙනසක් ඇතිවිය හැකි බව එම ආරංචි මාර්ග පෙන්වා දෙනවා.
අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ප්‍රසන්න රණතුංගට, ජනමාධ්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුමට, උසස් අධ්‍යාපන දිනේෂ් ගුණවර්ධනට හිමිවනු ඇතැයිද එම දේශපාලන ආරංචි වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙනවා.

නව සෞඛ්‍ය ඇමැති ලෙස රමේෂ් පතිරණ , විදේශ කටයුතු ඇමැති ලෙස ජී.එල්. පීරිස් , විදුලිබල ඇමැති ලෙස පවිත්‍රා වන්නිආරච්චිත් පත්වනු ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පෙන්වා දෙනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.