ගුරු-විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා ගැන සොයා යෝජනා සැකසීමට ඇමති කමිටුවක් පත් කෙරේ

ගුරු-විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාව විසඳීම සඳහා අධ්‍යයනය කර යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස අමාත්‍යවරු සිව් දෙනෙකුගෙන් යුත් කමිටුවක් කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පත්කර තිබේ.

මෙම කමිටුව සඳහා විමල් වීරවංශ, ප්‍රසන්න රණතුංග, මහින්ද අමරවීර සහ ඩලස් අලහප්පෙරුම යන අමාත්‍යවරුන් පත්කර ඇතැයි කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.