මැතිල්ඩාට අවස්ථාව අහිමි වෙයි

ඊයේ ඔලිම්පික් උළෙලේ අශ්වාරෝහක ක්‍රීඩා ඉසව්වක් වන ශෝ ජම්පින් සඳහා ඉතිහාසයේ පළමුවරට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් මැතිල්ඩා කාර්ල්සන් තරග කලාය.

නමුත් ඇයට මූලික වටයෙන්ම ඉවත්වීමට සිදුවුණි.

මැතිල්ඩා සමග තරගයට ඉදිරිපත් වූ ඇයගේ අසු චොපින්ගේ වටිනාකම රුපියල් කෝටි 142ක් බවද වාර්තා වේ.

හොඳ ආරම්භයක් ලබාගත්තත් චොපින් අතරමගදී නියමිත බාධක අබිබවා යෑමට අසමත්වීවූ අතර සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ පළමු වටයෙන්ම ඉවත්වීමට මැතිල්ඩාට සිදුවිය.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.