චීනයේ වුහාන් නගරයෙන් නැවතත් කොවිඩ් මතුවෙයි

ලොව පළමුවරට කොවිඩ් ආසාදිතයින් වාර්තා වූ චීනයේ වුහාන් නගරයේ නැවතත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් හමුවී තිබේ.

පසුගිය දින කිහිපයේදී වුහාන් නගරයෙන් ආසාදිතයින් 7 දෙනෙක් හමුවී ඇති අතර එම නගරයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයින් හමුවී ඇත්තේ වසරකට පසුව යි.

එබැවින් තවත් ආසාදිතයින් සොයා එම නගරයේ සම්පූර්ණ ජනගහනය ම පරීක්ෂාවට ලක්කිරීමට එරට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටී.

වුහාන් නගරයේ සම්පූර්ණ ජනගහනය මිලියන 11ක් පමණ වන අතර 2019 වසරේදී පළමුවෙන් එම ප්‍රදේශයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයින් වාර්තා විය.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.