කාලගුණ වාර්තාව

සබරගමුව පළාතේ සහ නුවරඑළිය , මහනුවර දිස්ත්‍රික්කවල වැසි වාර කිහිපයක් ඇති වෙන අතර බස්නාහිර පළාතේ සහ ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්‍රික්කවලද වැසි ස්වල්පයක් ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණයක් පවතී.

මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශවල සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සුළඟේ වේගය පැ.කි.මී 40 – 50 ක් පමණ දක්වා වැඩි විය හැකිය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.