වරාය නගරයේ ගොල්ෆ් පිටිය අද සිට ජනතාවට

කොළඹ වරාය නගරයේ පිහිටි ගොල්ෆ් පිටිය මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. අද යළි ජනතාවට විවෘත කෙරෙනවා.

මෙම ගොල්ෆ් පිටිය පසුගිය වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් විවෘත කරනු ලැබු අතර මතුවූ කොරෝනා තත්ත්වය හේතුවෙන් එය යළි වසා දැමීමටයි තීරණය කර තිබුණා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.